שליחת השמות תסתיים בעוד:
שעות
דקות
שניות

ביום גדול זה, ערב ראש חודש סיון – יום המסוגל לישועות בכלל, ובפרט בחינוך הילדים ונחת מהצאצאים שליחי ערוץ 2000 יתירו בתחינה עבור הילדים היקרים

העבירו את שמות ילדיכם